Wiersze

 

SKŁADNIE

z
łam 
za przeguby
ująć jak zrost
formułuje

02 VIII 2017

składnie

 

powrót ››