Wiersze

 

MEZALIANS

ja nie poeta
poetą się bywa
o czasie

jestem rycerzem co
staje z imieniem swej
mgły na ramieniu

naprzeciwko zobojętniałego 
świata którego nie widać
lakmusowym okiem

22 V 2016

mezalians

 

powrót ››