Wiersze

 

SIEDMIOKRĄG

wolne
co niezawisłe
niezawisłe co wzniosłe
wzniosłe 
co piękne
piękne co oddycha
oddycha
co kocha
kocha co tam rozumieć

15 VI 2016
 

siedmiokrąg

 

powrót ››