Wiersze

 

BODAJBY

nieraz
nie dwa na raz
dwa nie trzy
po trzy piąte
przez dziesiąte
pół biedy
ile

15 I 2017

bodajby

 

powrót ››