Wiersze

 

SCENA

o rąbek 
bajki potyka się 
łaska na pstrym koniu
przełaj

17 I 2017

scena

 

powrót ››