Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego na powiat ciechanowski (1914-1915)

CENTRALNY KOMITET OBYWATELSKI KRÓLESTWA POLSKIEGO NA POWIAT CIECHANOWSKI (1914-1915)

 

         odznakaW środku tamtego lata  i na przednówku kolejnych żniw koronowane głowy europejskie zaprzątnęła zgoła inna gorączka, co trawi próżnością ducha i każe prężyć muskuły w śmiercionośnej woli zniszczenia tego, co człowiek z mozołem buduje w czasach względnego spokoju. W dniu 28 czerwca 1914 roku nacjonalista serbski Gavrilo Princip pozbawia życia następcę tronu austriackiego, co w konsekwencji aliansów międzynarodowych doprowadza do kryzysu politycznego i powszechnych mobilizacji wojskowych w republikach i monarchiach państw europejskich. Tak, więc na początku sierpnia tamtego pamiętnego roku państwa Osi (Niemcy i Austro-Węgry) i tzw. Ententy (Rosja, Francja i Wielka Brytania) kolejno ultymatywnie wypowiedziały sobie wojnę rozpoczynając hekatombę, która przetoczyła się niemal przez cały kontynent w morderczą pożogę oraz zniszczenia na niespotykaną dotąd skalę. Na froncie wschodnim walki niemiecko-rosyjsko-austriackie wybuchły prawie natychmiast po prowojennych deklaracjach rządowych i przez pierwsze dni sierpnia zasadniczo skupiały się na przygranicznych odcinkach terytorium państwa rosyjskiego.

Czytaj więcej: Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego na powiat ciechanowski (1914-1915)

Ciechanowskie i Mławskie Towarzystwo Dobroczynności

CIECHANOWSKIE I MŁAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI (1901-1931)

 

         stanisaw chechowskiPod koniec XIX i na początku następnego stulecia dobroczynność publiczna świeciła swoje największe triumfy. Wraz z postępującym rozwojem gospodarczym i popytem na dobra konsumpcyjne nastąpiła masowa, podażowa migracja ludności wiejskiej do miast, często wręcz do nowych skupisk miejskich. Coraz śmielsze prawa rynkowe spowodowały również całkiem nowe, dotąd nieznane rozwarstwienie społeczne, gdyż pojawiła się wśród nobilitowanych nowa, bardziej pragmatyczna inteligencja, która dzięki swej przedsiębiorczości wybiła się ponad przeciętność osiągając niezależność, a więc i zdolności przywódcze. Z drugiej jednak strony w tej, biologicznej grze rynkowej nowej ludności miejskiej żyło się zgoła inaczej, niejako z dnia na dzień i coraz częściej niestety na skraju ubóstwa. Powstawanie, zatem prywatnych instytucji charytatywnych i dobroczynnych stawało się dla spauperyzowanych mas robotniczych więcej niż życiową koniecznością.

Attachments:
Download this file (tow. dobr.pdf)sm, towarzystwo dobroczynnosci[ ]1039 kB

Czytaj więcej: Ciechanowskie i Mławskie Towarzystwo Dobroczynności

Katolickie Towarzystwo Dobroczynności Caritas w dekanacie ciechanowskim i mławskim (1932-1939)

KATOLICKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI „CARITAS” W DEKANACIE MŁAWSKIM I CIECHANOWSKIM (1932-1939)

LOGONiechybnie dobroczynność pochodzi od greckiego słowa philanthōpia, które oznacza także życzliwość, ale już podmiotowe philànthrōpos znaczy tyle, co osobę kochającą ludzkość. Niemniej jednak to dopiero w XIX wieku działalność filantropijna nabrała bardziej racjonalnego charakteru przez co nie ograniczała się tylko do akcji rozdawniczych czy do wspierania pomocą najbliższego sąsiada bądź kuma. Wraz z rozwojem kapitalizmu, w tym zwłaszcza przemysłu i nieobwoźnego handlu, a więc z migracją ludności ze wsi do miast, także do innych krajów rosła potrzeba zinstytucjonalizowania akcji charytatywnej. 

Attachments:
Download this file (caritas.pdf)sm, caritas[ ]618 kB

Czytaj więcej: Katolickie Towarzystwo Dobroczynności Caritas w dekanacie ciechanowskim i mławskim (1932-1939)

Kulturotwórcza rola ziemiaństwa i dworu polskiego w środowisku wiejskim (1815-1939)

KULTUROTWÓRCZA ROLA ZIEMIAŃSTWA I DWORU POLSKIEGO W ŚRODOWISKU WIEJSKIM (1815-1939) 

w wirydarzu kultury ziemiaskiej-1Historia świata jest ciągłym dążeniem człowieka do zbudowania sobie raju na ziemi. W tym nieodpartym dążeniu człowiek zawsze starał się stworzyć wokół siebie choćby namiastkę swego marzenia, takiego marzenia, które jak receptura dawałoby poczucie bezpieczeństwa i wyleczyłoby z lęku przed samotnością. W dobrze zorganizowanej społeczności, gdzie każdy wiedział co do niego należy, gdzie coraz silniej jeden zależał od drugiego rodziły się więzi, które nie mógł rozerwać żaden kataklizm, żadne przewartościowanie.

Czytaj więcej: Kulturotwórcza rola ziemiaństwa i dworu polskiego w środowisku wiejskim (1815-1939)

Pokaż się, rolniku na swej wystawie

POKAŻ SIĘ, ROLNIKU NA SWEJ WYSTAWIE
Mówi się, że prawdziwa tradycja w narodzie nigdy nie ginie, choć zaraz trzeba dodać, że z upływem lat także ona przybiera na wadze. Gdy szlachcic na zagrodzie karmił się słowami: „zastawię się, a postawię się” raczej nie przypuszczał, że myśl tą ssać będą z mlekiem matki również następne, już plebejskie pokolenia Polaków.

Czytaj więcej: Pokaż się, rolniku na swej wystawie

Rola wspólnoty ludzkiej w polskiej oczywistości

ROLA WSPÓLNOTY LUDZKIEJ W POLSKIEJ OCZYWISTOŚCI

„Prawa są tam, dokąd idą ci, którzy przeżyli,
tak,żeby nie musieli sami tworzyć więzi”
William P. Young

Dziś nikt nie zastanawia się, dlaczego tak trudno jest znaleźć wspólny język z sąsiadami, czemu nie potrafimy porozumieć się między sobą w sprawach ważnych, po co w ogóle słuchać siebie nawzajem, czym są te nasze wspólne interesy?

Czytaj więcej: Rola wspólnoty ludzkiej w polskiej oczywistości

Nasze babunie wiejskie

art-18-wstepniak

NASZE BABUNIE WIEJSKIE
Dziś mamy supermarkety z bogatym asortymentem, a w zalewie towarów nawet nie zastanawiamy się, dlaczego najchętniej sięgamy po takie produkty, które w przydawce noszą nazwę Babuni. Drogi Czytelniku, czy na pewno wiesz, czemu producent używa takiej właśnie zachęty? I czy wszystko, co najlepszego można powiedzieć o naszych przodkach da się streścić w uproszczonej tradycji po promocyjnej cenie?

Attachments:
Download this file (koła gospodyń wiejskich.pdf)tc, nasze babunie wiejskie[ ]106 kB

Czytaj więcej: Nasze babunie wiejskie

Uniszki Zawadzkie - dwór na wygnaniu

UNISZKI ZAWADZKIE – DWÓR NA WYGNANIU
Przy drodze ekspresowej do Gdańska, po obu jej stronach, w odległości 6-ciu km na północ od Mławy, w gminie Wieczfnia Kościelna, leży niepozorna wieś Uniszki Zawadzkie, miejscowość historyczna, choć bardziej dziś kojarzona z bitwą mławską i jej udanymi rekonstrukcjami historycznymi niż z samym dworkiem, którego dzieje jak się okazuje są wcale nie mniej burzliwe.

Czytaj więcej:  Uniszki Zawadzkie - dwór na wygnaniu

Domy ludowe

DOMY LUDOWE – LUDOWE NIE TYLKO W NAZWIE
           Dziś już prawie nikt nie wie, że ośrodki kultury wcale nie pojawiły się na naszym Mazowszu wraz z „zamiłowaniem” do ludomanii nie-naszej władzy ludowej. O wiele, wiele lat wcześniej, jeszcze pod carskim zaborem, nasi światli przodkowie, krzewiąc oświatę wśród ludu i ucząc go patriotycznego myślenia z wielkim mozołem organizowali domy ludowe, w którym każdy mógł oddać się lekturze i kulturalnym rozrywkom.

Attachments:
Download this file (17.pdf)tc, domy ludowe - nie tylko w nazwie[ ]144 kB

Czytaj więcej: Domy ludowe

Ślubowo-sędziwy dwór sędzimirskiej rodziny

ŚLUBOWO – SĘDZIWY DWÓR SĘDZIMIROWSKIEJ RODZINY
Jadąc od stacji kolejowej Kałęczyn, leżącej na szlaku Nasielsk-Ciechanów, w kierunku północno-wschodnim, po 1,5 km odcinku piaszczystej drogi, naraz, zza zagajnika wyjeżdża się na asfalt, gdzie witają nas pierwsze zabudowania Ślubowa. Następnie, kierując swój wzrok na lewo, ku niepozornej sygnaturce drewnianego kościoła, w tej samej perspektywie...

Attachments:
Download this file (15.1.pdf)tc, ślubowo-sędziwy dwór[ ]109 kB

Czytaj więcej: Ślubowo-sędziwy dwór sędzimirskiej rodziny