Krzynowłoga Wielka

KRZYNOWŁOGA WIELKA – EKLEKTYCZNA SIEDZIBA ROMANTYCZNEGO OJCZULKA
Jadąc szosą z Przasnysza do Szczytna, na wysokości Rycic i w odległości 3 km na północny-zachód od tego skrzyżowania, przy drodze z Krzynowłogi Małej do Chorzel stoi na niewielkim, płaskim wzniesieniu stylowy, murowany dwór ziemiański, do niedawna jeszcze siedziba biblioteki, później także klubu rolnika, a ostatnio...

Czytaj więcej: Krzynowłoga Wielka

Towarzystwo czy Cepelia

TOWARZYSTWO CZY CEPELIA – POCZĄTKI PRZEMYSŁU LUDOWEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM (1907-1914)
Od 1893 roku w polskim środowisku emigracyjnym, głośno mówiło się na o ubóstwie ludu i potrzebie takich postaw, które dałyby mu impuls do podniesienia się z kolan, zwłaszcza dałyby biedocie źródła stałego dochodu. Pod wpływem tej agitacji przy Warszawskim Oddziale Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu ukonstytuowała się Delegacja Przemysłu Ludowego, która do 1898 roku czynnie propagowała idee kreatywnej oświaty. W tym samym roku, z inicjatywy Adama hrabiego Krasińskiego (†1908) zawiązała się samodzielna Sekcja przemysłu i handlu ludowego, której tzw. wywiady otworzyły drogę ...

Attachments:
Download this file (towarzystwo czy cepelia.pdf)csm, towarzystwo czy cepelia[ ]488 kB

Czytaj więcej: Towarzystwo czy Cepelia

Koźniewski spleen, czyli na tropie szlacheckiej bożnicy

Historia jest nauczycielką życia i znowu triumfalnie głosi prymat ekonomii nad kulturą. I nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nadal nie uczymy się, ba nie uczymy się na własnych sukcesach. Gdy w końcu XIX wieku, nastała w „Priwisljanskim kraju”, koniunktura na przedsiębiorczość i bogacenie się, zaradny obywatel polski wielkiego rosyjskiego imperium, wiedział, jak wykorzystać swój potencjał ekonomiczny dla dobra ogółu, tudzież dla innych, którym los nie dał, takiej siły, tej sposobności. I wyrosły wówczas jak grzyby po deszczu tajne szkółki uczące czytać i pisać, zwłaszcza po polsku, ochronki, będące przytuliskiem...

Czytaj więcej: Koźniewski spleen, czyli na tropie szlacheckiej bożnicy

Zygmuncie, miało zostać ściernisko, rośnie nowe siedlisko

Gdy przeszło sześć lat temu, opuszczałem park podworski w Bądkowie, pokąsany przez pokrzywy, z miną nietęgą, po tym, co zobaczyłem, nie przypuszczałem, że już wkrótce, do resztek ceglanych fundamentów, po nie tuzinkowym drewnianym dworku ziemiańskim, zacznie znowu powracać życie. Możecie sobie tylko wyobrazić, jakie było moje zdziwienie, jaka też radość...

Attachments:
Download this file (bądkowo.pdf)tc, historia dworu w bądkowie[ ]119 kB

Czytaj więcej: Zygmuncie, miało zostać ściernisko, rośnie nowe siedlisko

Bojanowscy z Klic i Gruduska - społecznicy i przedsiębiorcy

I. WSTĘP
Jak to się stało, że zainteresowałem się ziemiaństwem, tą właśnie rodziną od pokoleń związaną z północnym Mazowszem? Odpowiedź jest tyle prosta, co i naturalna. Po pierwsze, z wykształcenia i pasji jestem historykiem, więc przeszłość obchodzi mnie czasem bardziej niż przyszłość. Po wtóre, moja najbliższa rodzina gęsto zamieszkuje Ziemię Ciechanowską, więc chcąc nie chcąc od wczesnego dzieciństwa, powoli z okazjonalnego gościa stawałem się uczestnikiem życia paru już pokoleń naszych rodaków.

Attachments:
Download this file (bojanowscy z klic i gruduska internet.pdf)pbp, bojanowscy z kilc i gruduska[ ]1520 kB
Download this file (czas ciechanowa.pdf)cc, suplement prasowy[ ]159 kB

Czytaj więcej: Bojanowscy z Klic i Gruduska - społecznicy i przedsiębiorcy

Ziemiaństwo bojanowskie

ZIEMIAŃSTWO BOJANOWSKIE – JEGO KULT POLSKOŚCI I ZACIĘCIE SPOŁECZNIKOWSKIE

I. ZAMIAST WSTĘPU

…zupełnie inaczej wyobrażałem sobie swój powrót do historii. Gdy po raz ostatni przekraczałem uniwersyteckie mury, myślałem, że mój rozbrat z historią będzie jak ten rozrachunek z życiem, że stanie się ostatnim etapem mego naukowego pielgrzymowania.

Attachments:
Download this file (csz.pdf)csm, ziemiaństwo bojanowskie[ ]2069 kB

Czytaj więcej: Ziemiaństwo bojanowskie

Zza zielonej góry

Pochodzenie wsi Grudusk ginie gdzieś w pomroce dziejów. Wprawdzie w prastarej tradycji nazwa pochodzi od grodu pobudowanego przeszło 900 lat temu, nie mniej jednak istnieje też przekaz o prasłowiańskich korzeniach tej rolniczej osady. Za tezą tą przemawia sama nazwa Gruduska. Według Alfreda Pawińskiego Grudusk nazywał się dawniej

Grudowsk względnie Grudwsk.

Attachments:
Download this file (zza zielonej góry.pdf)tc, zza zielonej góry[ ]173 kB

Czytaj więcej: Zza zielonej góry

Ustawieni do Boga i ludzi

USTAWIENI DO BOGA I LUDZI – BOJANOWSCY DWÓCH POKOLEŃ

I. POCHODZENIE RODU BOJANOWSKICH

Rodzina Bojanowskich należy do jednej z najstarszych polskich rodzin szlacheckich, której potomkowie żyją do dziś. Ze źródeł zebranych przez znanego XIX-wiecznego archiwariusza Józefa Lekszyckiego1 wynika, że protoplastą rodu był niejaki Gunter (Guncerz) Pradel vel Predel z Zeitz – rycerz saksoński, który przybył do Wielkopolski i nabył liczne włości w Bojanowie, Koronowie i Broniowie k/Kościana.

Attachments:
Download this file (csz.pdf)csm, ustawieni do Boga i ludzi[ ]3299 kB

Czytaj więcej: Ustawieni do Boga i ludzi

Sulerzyskim traktem

Oddalony na zachód od Ciechanowa i otoczony lasami Sulerzyż to jedna z najstarszych wsi na północnym Mazowszu. Według źródeł kościelnych tutejsza parafia istniała już w połowie XIII wieku. Pierwszy zaś, znany dokument świecki wymieniał wieś Sulirzysz w kontekście sprzedaży przez niejakiego Piotra zwanego Wańtuchem innemu Piotrowi z Żuromina, noszącemu przydomek Gęś swych dziedzicznych dóbr...

Attachments:
Download this file (SKMBT_C45114082610410.pdf)tc, sulerzyskim traktem[ ]2167 kB

Czytaj więcej: Sulerzyskim traktem

Spółdzielca z Jarlut

Stanisław Bojanowski urodził się 16 września 1894 roku we wsi Klice, w powiecie ciechanowskim, w majątku ziemskim ojca Michała (†1932) i matki Jadwigi z Rudowskich (†1946). Rodzice, sami rusyfikowani w szkole rosyjskiej, wcześnie rozpoczęli patriotyczną edukację swego syna. Stanisław Bojanowski urodził się 16 września 1894 roku we wsi Klice, w powiecie ciechanowskim...

Attachments:
Download this file (stanisław.pdf)tc, spółdzielca z jarlut[ ]90 kB

Czytaj więcej: Spółdzielca z Jarlut