Społecznik z Klic - wersja naukowa

SPOŁECZNIK Z KLIC, CZYLI RZECZ O MICHALE IGNACYM BOJANOWSKIM (1865-1932)
„[…] Zróbmy wysiłek, aby statek cały przybił do brzegu.”
Michał Ignacy Bojanowski urodził się dnia 23 lutego 1865, we wsi Włóki, w powiecie płockim, w dzierżawionym przez ojca majątku ziemskim. Chrzest przyjął w kościele parafialnym w Daniszewie,...

Attachments:
Download this file (rocznik.pdf)rm, społecznik z klic - wersja naukowa[ ]3752 kB

Czytaj więcej: Społecznik z Klic - wersja naukowa

Społecznik z Klic - wersja popularnonaukowa

SPOŁECZNIK Z KLIC
Michał Ignacy Bojanowski urodził się 23 lutego 1865 roku, we wsi Włóki, w powiecie płockim, w wydzierżawionym przez ojca Paulina majątku ziemskim. Znaczący wpływ na jego osobowość miało środowisko, w którym dorastał. Rodzice – Paulin († 1899) i Julia z domu Świętochowska († 1879) wychowali go w duchu poszanowania tradycji chrześcijańskich i narodowych.

Attachments:
Download this file (michał.pdf)tc, społecznik z klic[ ]136 kB

Czytaj więcej: Społecznik z Klic - wersja popularnonaukowa

Reformator z Gruduska

Ignacy Józef Bojanowski urodził się 18 sierpnia 1869 roku, w Humięcinie, w powiecie ciechanowskim, jako czwarty z rodzeństwa Paulina i Julii ze Świętochowskich. W dzieciństwie dał się poznać, jako nieznośny, pełen temperamentu i życia chłopak, którego nie należało spuszczać z oczu.
Podobnie jak starszy brat Michał uczył się w gimnazjum płockim, znanym z rusyfikatorskich zapędów.

Attachments:
Download this file (ignacy.pdf)tc, reformator z gruduska[ ]166 kB

Czytaj więcej: Reformator z Gruduska

Oda do Stanisława Chełchowskiego

Według metryki Stanisław Chełchowski urodził się dnia 27 lutego 1866 roku w Chojnowie w powiecie przasnyskim. Był młodszym synem Teodora Chełchowskiego (†1891), wybitnego rolnika, oraz Julii z Obrębskich. Początkowo nauki pobierał w szkole prywatnej A. Pigłowskiego w Mławie (1875-77), potem w gimnazjum mławskim, a następnie ukończył z najwyższym wyróżnieniem IV Gimnazjum w Warszawie (1883).

Czytaj więcej:  Oda do Stanisława Chełchowskiego

Gaudeamus, archivarius...

GAUDEAMUS, ARCHIVARIUS, czyli zastrzyk archiwistyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

1. troch historii -  archiwalia w archiwum centralnymI.                   TROCHĘ HISTORII

 

Można śmiało powiedzieć, że powstanie Archiwum zakładowego wiąże się integralnie z datą powstania Akademii Medycznej w Warszawie[1]. W latach od 1950 do 1952 spuścizna po Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego jak i akta bieżące były rozproszone, to znaczy przechowywane w komórkach organizacyjnych. Od 1952 roku na poddaszu budynku przy ul. Filtrowej 30 tworzyły się zręby naszej samodzielności. W kilka lat dzięki zbiorowemu wysiłkowi udało się zgromadzić i oddzielić dokumentację historyczną od bieżącej. W strukturze organizacyjnej, do 1971 roku stanowiliśmy Sekcję Archiwum w ramach Działu Administracyjno-Gospodarczego, szczycąc się posiadaniem własnego kierownika. W 1971 roku, nie mogąc pomieścić się z zasobami pod dotychczasowym adresem, przenieśliśmy się na ul. Twardą 6, ciągle przejmując nowe nabytki aktowe. Na szczęście zmiana naszej siedziby zbiegła się w czasie ze zmianami organizacyjnymi. W nowym regulaminie organizacyjnym znaleźliśmy się w pionie podporządkowanym Zakładowi Historii Medycyny, nie tracąc przy tym prawa do własnej reprezentacji kierowniczej. Taki stan rzeczy utrzymał się do połowy 1982 roku. Wtedy ponownie znaleźliśmy się w Dziale Gospodarczym, z którym losy związały nas na dalsze niemal ćwierćwiecze. W międzyczasie udało się nam aż dwukrotnie przeprowadzić, najpierw w 1992 roku znajdując schronienie przy ul. Żwirki i Wigury 81, potem w 2000 roku w dotychczasowej siedzibie przy ul. Pawińskiego 3. W 2006 roku nasza przygoda z Działem Gospodarczym dobiegła końca. Przez ponad rok związaliśmy się z Biurem Organizacyjno-Prawnym. W tym czasie przywrócono nam godność kierowniczą. Obecnie od przeszło 2 lat stanowimy autonomiczną Sekcję w Pionie Kancelarii żywiąc nadzieję na samodzielny byt, względnie na koegzystencję w strukturze bibliotecznej.

Attachments:
Download this file (gaudeamus1.pdf)mn, gaudeamus, archivarius...[ ]1641 kB

Czytaj więcej: Gaudeamus, archivarius...