O mnie

Mariusz Marek Mysiakowski (ur. 1969) – historyk, archiwista, bibliotekarz, prozaik, poeta i regionalista; współwydawca i redaktor źródeł pamiętnikarskich, badacz kultury polskiej i miłośnik kultury ziemiańskiej, poezji metafizycznej i literatury faktu, doktorant w Zakładzie Historii Medycyny w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, publikuje artykuły popularyzatorskie i naukowe na łamach takich tytułów jak: „Tygodnik Ciechanowski”, „Czas Ciechanowa”, „Medycyna Nowożytna”, „Spotkania z Zabytkami”, „Rocznik Przasnyski”, "Rocznik Mazowiecki", "Ciechanowskie Studia Muzealne", "Studia Mazowieckie", tudzież wygłasza referaty na zjazdach naukowych i spotkaniach bibliotecznych, zawodowo zajmuje się archiwistyką i bibliotekoznawstwem, w tym: osią jego profesjonalnej specjalizacji jest obecnie grafika prezentacyjna i przetwarzanie dokumentów cyfrowych oraz elektroniczne zarządzanie dokumentami, prowadzi także kursy kancelaryjno-archiwalne, z zamiłowania interesuje się turystyką krajoznawczą - pieszą i rowerową, filmem o tematyce obyczajowej i psychologicznej oraz teatrem klasyków literatury, także popularyzacją polskich zabytków (dwory, dworki, pałace) i wszelkiej niematerialnej kultury polskiej...