META

                    J.H.Meta

na koniec

lubię

spod linijki

wyglądać jak znosi

niezawisłe

chmur pisownie

 

22 VI 2019

POBUDKA

padaparapet

o parapet

jak noc

odbębnić

w niemalowane 

kropką

 

16 V 2019