PAPER MARCHE

w tympaper marche

roztargnienie

dłużne

jak słoje i wiekom

ciągał

pod sęk

 

04 X 2019

META

                    J.H.Meta

na koniec

lubię

spod linijki

wyglądać jak znosi

niezawisłe

chmur pisownie

 

22 VI 2019