PAPER MARCHE

w tympaper marche

roztargnienie

dłużne

jak słoje i wiekom

ciągał

pod sęk

 

04 X 2019