WYŻE

palcewyze

zżera przeistoczenie

niezgody

szare jak epolety

zszyć

 

17 I 2020