BULE

w tymbule

odrobinę

skucha zbije

jak

zubożeniem

sęk

 

06 VIII 2018

ANTIPAT

ostrzegałantypat

jak znieczulenie

żył

brzemiennych

ujść

 

27 VI 2018