ZAPAS

zdjąłzapas

i strach

woale zdań

jak żałobników

obmyje

a nuż aż

 

10 III 2018