Wiersze

 

STENOGRAM

wiedz
i wiem i nie
więcej niż więc
wie o pardon
to wiecuje za
chęć

23 IV 2017 

stenogram

 

powrót ››